fbpx

CHƯƠNG TRÌNH BỐC THĂM TRÚNG THƯỞNG

1. Đối tượng:  Tất cả khách hàng đã tham gia đánh giá Phiếu Khảo sát chất lượng Dịch vụ (online/offline)

2. Cơ cấu giải thưởng

 • Một Giải đặc biệt: Gói sử dụng Dịch vụ trị giá 5.000.000 VNĐ
 • Một Giải nhất: Gói sử dụng Dịch vụ trị giá 2.000.000 VNĐ
 • Ba Giải nhì: Gói sử dụng Dịch vụ trị giá 1.000.000 VNĐ
 • Mười Giải ba: Gói sử dụng Dịch vụ trị giá 500.000 VNĐ

3. Thể lệ chương trình:

 • Với một Phiếu Khảo sát chất lượng dịch vụ hợp lệ, khách hàng sẽ nhận được một phiếu Bốc thăm trúng thưởng, tương ứng với Biển kiểm soát đã đăng ký trong Phiếu Khảo sát;
 • Phiếu Khảo sát chất lượng dịch vụ hợp lệ là Phiếu Khảo sát do VinFast Ô Tô Phúc Thành phát hành, câu trả lời được ghi nhận bởi công ty, đã điền đủ các trường thông tin;
 • Không áp dụng cho tất cả nhân viên của VinFast Ô Tô Phúc Thành;
 • Tính hợp lệ của bằng chứng xác định trúng thưởng:

+ Người trúng thưởng phải đảm bảo có đầy đủ thông tin trong phiếu rút thăm trúng thưởng và phiếu khảo sát chất lượng dịch vụ do VinFast Ô Tô Phúc Thành phát hành bao gồm: Họ tên (ghi đúng như trên CMND/CCCD/Hộ chiếu), Số đăng ký Biển Kiểm Soát Ô Tô (ghi đúng Đăng ký xe).

+ Phiếu trúng thưởng phải do VinFast Ô Tô Phúc Thành phát hành có dấu hiệu riêng của VinFast Ô Tô Phúc Thành, được điền đầy đủ các thông tin bắt buộc trong phiếu Khảo sát chất lượng dịch vụ.

4. Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng:

 • Thời gian bỏ phiếu: 01/07/2021 – 30/09/2021
 • Thời gian rút thăm: Tuần đầu tiên của tháng 10/2021
 • Địa điểm bỏ phiếu, rút thăm và trao giải: VinFast Ô Tô Phúc Thành, QL 1A, Phú Hải, TP. Đồng Hới, Quảng Bình
 • Cách thức thực hiện:

Sau khi tổng hợp phiếu Khảo sát chất lượng dịch vụ. VinFast Ô Tô Phúc Thành sẽ tiến hành rút thăm trúng thưởng công khai qua hình thức livestream trên fanpage để chọn ra các cá nhân may mắn trúng giải thưởng của chương trình.

Trong trường hợp, Phiếu Rút Thăm là phiếu không hợp lệ như quy định nêu trên, VinFast Ô Tô Phúc Thành sẽ tiến hành rút thăm lại cho đến khi chọn được Phiếu Rút Thăm hợp lệ.

 • Trao giải:

Từ ngày công bố kết quả trúng thưởng đến trước ngày 10/10/2021, ban tổ chức sẽ liên hệ với người trúng thưởng (qua email và điện thoại) để xác nhận tính hợp lệ của phiếu rút thăm và thông tin cá nhân của người trúng thưởng. Nếu ban tổ chức không liên hệ được với người trúng thưởng trong thời gian quy định hoặc phiếu rút thăm của khách hàng trúng thưởng không hợp lệ thì khách hàng trúng thưởng sẽ không được nhận thưởng.

Người trúng thưởng không tới nhận giải thưởng hoặc không đủ điều kiện theo quy định tại thể lệ chương trình thì được xem như đã không có quyền hoặc từ chối nhận giải thưởng và khi đó Doanh nghiệp sẽ thực hiện các thủ tục với cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.

Khi nhận giải, Khách hàng cần xuất trình Đăng ký xe, Số điện thoại.

Thời hạn kết thúc trao thưởng: Hạn cuối là ngày 31/10/2021

5. Trách nhiệm thông báo:

 • Doanh nghiệp sẽ thực hiện thông báo công khai chi tiết nội dung của thể lệ chương trình khuyến mại trên website của doanh nghiệp và được niêm yết tại địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp sẽ thực hiện thông báo công khai kết quả trúng thưởng tại địa điểm kinh doanh của Doanh nghiệp và thông báo trực tiếp cho người trúng thưởng.

6. Các qui định khác

 • Khách hàng trúng thưởng chịu mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc nhận giải thưởng (Chi phí lắp đặt thiết bị, đi lại, ăn ở cho việc nhận thưởng của mình….)
 • Giải thưởng không được quy đổi thành tiền mặt.
 • Với sự đồng ý của khách hàng trúng thưởng, doanh nghiệp sẽ sử dụng thông tin và hình ảnh của người trúng thưởng vào các hoạt động quảng cáo.
 • Mọi khiếu nại về chương trình sau ngày 10/10/2021 sẽ không được giải quyết.
 • Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trong việc in ấn phiếu tham dự bốc thăm trúng thưởng.
 • Doanh nghiệp sẽ có trách nhiệm lưu trữ bằng chứng trúng thưởng của người nhận giải thưởng phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát theo quy định của pháp luật.

Kính chúc Quý khách gặp nhiều may mắn!

Back to top