fbpx

Chính thức giảm lệ phí trước bạ xe ô tô 50%

  • Kinh doanh, Tin tức
  • Chức năng bình luận bị tắt ở Chính thức giảm lệ phí trước bạ xe ô tô 50%

Ngày 28.6, Tổng cục thuế có công điện gửi các cục thuế tỉnh thành về việc thực hiện giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31.12.2020.

Ngày 28.6, Chính phủ đã ban hành Nghị định 70/2020 quy định mức thu lệ phí trước bạ bằng 50% mức thu tại Nghị định 20/2019 và có hiệu lực từ ngày ký. Tổng cục thuế yêu cầu các cục thuế tỉnh thành thực hiện Nghị định 70 nhằm kích thích tiêu dùng trong nước theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 84.

Như vậy sau đúng 1 tháng Nghị quyết số 84/NQ-CP (ban hành ngày 29.5) của Chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Nghị định giảm lệ phí trước bạ thực hiện theo quy trình rút gọn được ban hành. Nghị định có hiệu lực ngay khi được ban hành cho đến hết ngày 31.12.2020, kể từ ngày 1.1.2021 mức lệ phí trước bạ sẽ quay lại mức cũ.Với mức giảm 50% lệ phí trước bạ xe, người mua xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ tiết kiệm được vài chục đến vài trăm triệu đồng mỗi chiếc. Tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 về lệ phí trước bạ, ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự chịu mức thu là 2%; riêng ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần đầu là 10%. Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 50% mức quy định chung tại điểm này. Ô tô vừa chở người, vừa chở hàng (ô tô pick-up chở hàng) có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 1.500 kg và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống, ô tô tải VAN có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 1.500 kg nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu bằng 60% mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống.

Theo thanhnien.vn

Back to top